Windhinder en windgevaar

in de bebouwde omgeving

Windstudies naar windhinder en windgevaar in de bebouwde omgeving

Hoge gebouwen kunnen een sterke versnelling van de wind veroorzaken. Hetgeen kan leiden tot windhinder of zelfs windgevaar. Wind kan dus het comfort en de veiligheid belemmeren van voetgangers in de openbare ruimte en in privé-buitenruimten, zoals balkons en (dak) terrassen. Hetgeen weer invloed heeft op de bruikbaarheid, waarde en veiligheid van het gebouw en zijn omgeving. Een goede risicoanalyse omvat dan ook een beoordeling van het windcomfort, waarmee de winstgevendheid van een project wordt vergroot. Daarnaast eisen lokale overheden steeds vaker een beoordeling als een onderdeel van de bouwvergunningaanvraag (bijv. NEN8100 in Nederland, …. In Londen, … enz. .).

Bij Actiflow visualiseren we het windgedrag in een specifieke stedelijke omgeving. Met onze expertise ondersteunen we architecten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en landschapsontwerpers in verschillende fasen van hun project. We helpen hen om comfortabele openbare en privé ruimten te ontwerpen met eenvoudige geïntegreerde oplossingen om windhinder en windgevaar te verminderen of te voorkomen. Daarnaast bieden wij oplossingen om wind te gebruiken voor natuurlijke ventilatie en gebouwgeïntegreerde windturbines.

AZ Zeno windstudie

Overzicht van onze windstudies

Op onderstaande kaart ziet u nagenoeg alle windstudies die wij hebben uitgevoerd. Door in te zoomen gaat u naar de specificatie locatie en/of projecten.
Gebieden die sterk in ontwikkeling zijn, laten een groter aantal windstudies zien. In deze regio’s heeft Actiflow veel voorkennis van het lokale windklimaat en eisen die gesteld worden door gemeentes. Hierdoor kunnen we zelfs zonder te rekenen tot in detail adviseren over een project.

Onze windstudies – windhinder en windgevaar

 • Quick scan:
  Tijdens een sessie van een halve dag adviseren we architecten over de verdeling en oriëntatie van verschillende bouwvolumes ter voorkoming van windhinder / windgevaar en veiligheidsproblemen. Deze sessie is met name interessant in een zeer vroeg ontwerpstadium. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaring van onze experts en, indien mogelijk, op vereenvoudigde simulaties uitgevoerd tijdens de sessie.

 • Basic CFD studie:
  In een geavanceerdere fase modelleren we zowel de projectlocatie als de volledige omgeving als basis bouwvolumes. We voeren ook windsimulaties uit voor de meest dominante windrichtingen. Op basis van de resultaten:

 • Adviseren en beoordelen we ontwerp-alternatieven

 • Geven we suggesties voor het plaatsen van balkons en terrassen

 • Komen we met geïntegreerde maatregelen om windhinder en windgevaar te voorkomen en de lokale windcomfort omstandigheden zoveel mogelijk te verbeteren

 • Presenteren we onze resultaten tijdens een bijeenkomst op locatie

 • Uitgebreide CFD studie:
  In een definitieve ontwerpfase voeren we een uitgebreide windstudie uit waarin we maatregelen aanbevelen en beoordelen ter verbetering van de windomstandigheden en het verminderen of voorkomen van windhinder of windgevaar. Deze maatregelen zijn echter beperkt tot de toevoeging van windschermen, balustrades, bomen of andere landschapselementen, omdat het ontwerp van het gebouw al in deze fase is vastgelegd. Het eindproduct is een rapport volgens de lokale richtlijnen en normen. Dit rapport kan worden gebruikt om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de bouwvoorschriften.

Projecten – Windhinder en windgevaar