Windhinder en windgevaar

in de bebouwde omgeving

Windhinder en windgevaar in de bebouwde omgeving, voor voetgangers en in private buitengebieden

Hoge gebouwen kunnen een sterke versnelling van de wind in de stedelijke omgeving veroorzaken. Dit kan resulteren in windhinder of zelfs windgevaar. Het kan dus het comfort en de veiligheid belemmeren van voetgangers in de openbare ruimte en in privé-buitenruimten, zoals balkons en (dak) terrassen. Hetgeen weer invloed heeft op de bruikbaarheid, waarde en veiligheid van het gebouw en zijn omgeving. Een goede risicoanalyse omvat dan ook een beoordeling van het windcomfort, waarmee de winstgevendheid van een project wordt vergroot. Daarnaast eisen lokale overheden steeds vaker een beoordeling als een onderdeel van de bouwvergunningaanvraag (bijv. NEN8100 in Nederland, …. In Londen, … enz. .).

Bij Actiflow visualiseren we het windgedrag in een specifieke stedelijke omgeving. Onze expertise is gebaseerd op honderden projecten waarin we architecten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en landschapsontwerpers ondersteunen in verschillende fasen van het project. We helpen hen om comfortabele openbare en privé ruimten te ontwerpen met eenvoudige geïntegreerde oplossingen om windhinder en windgevaar te verminderen of te voorkomen. Daarnaast bieden wij oplossingen om wind te gebruiken voor natuurlijke ventilatie en gebouwgeïntegreerde windturbines.

Bij Actiflow visualiseren we het windgedrag in een specifieke stedelijke omgeving. Onze expertise is gebaseerd op honderden projecten waarin we architecten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en landschapsontwerpers ondersteunen in verschillende fasen van het project. We helpen hen om comfortabele openbare en privé ruimten te ontwerpen met eenvoudige geïntegreerde oplossingen om windhinder en windgevaar te verminderen of te voorkomen. Daarnaast bieden wij oplossingen om wind te gebruiken voor natuurlijke ventilatie en gebouwgeïntegreerde windturbines.

Onze diensten

  • Quick scan: Tijdens een sessie van een halve dag adviseren we architecten over de verdeling en oriëntatie van verschillende bouwvolumes ter voorkoming van windhinder / windgevaar en veiligheidsproblemen. Deze sessie is met name interessant in een zeer vroeg ontwerpstadium. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaring van onze experts en, indien mogelijk, op vereenvoudigde simulaties uitgevoerd tijdens de sessie.

  • Basic CFD studie: In een geavanceerdere fase modelleren we zowel de projectlocatie als de volledige omgeving als basis bouwvolumes. We voeren ook windsimulaties uit voor de meest dominante windrichtingen. Op basis van de resultaten:

  • We adviseren en beoordelen ontwerp-alternatieven

  • We geven suggesties voor het plaatsen van balkons en terrassen

  • We komen met geïntegreerde maatregelen om windhinder en windgevaar te voorkomen en de lokale windcomfort omstandigheden zoveel mogelijk te verbeteren

  • We presenteren onze resultaten tijdens een bijeenkomst op locatie

  • Uitgebreide CFD studie: In een definitieve ontwerpfase voeren we een uitgebreide windstudie uit waarin we maatregelen aanbevelen en beoordelen ter verbetering van de windomstandigheden en het verminderen of voorkomen van windhinder of windgevaar. Deze maatregelen zijn echter beperkt tot de toevoeging van windschermen, balustrades, bomen of andere landschapselementen, omdat het ontwerp van het gebouw al in deze fase is vastgelegd. Het eindproduct is een rapport volgens de lokale richtlijnen en normen. Dit rapport kan worden gebruikt om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de bouwvoorschriften.