Stedelijk microklimaat

en “urban heat island” effect

Urban heat island analyse, bezonning en beschaduwing, natuurlijke ventilatie, oververhitting

Urban Heat Island (UHI)

In de stad wijkt het microklimaat vaak af van het omliggende gebied. Een voorbeeld hiervan is het Urban Heat Island (UHI). Dit is een stedelijk gebied dat aanzienlijk warmer is dan de omliggende landelijke gebieden als gevolg van menselijke activiteiten.

Oorzaken UHI

De belangrijkste oorzaken van het UHI-effect zijn de wijziging van landoppervlakten (bijvoorbeeld gebouwen, asfalt, enz.) en de afvalwarmte die wordt gegenereerd door energieverbruik in gebouwen, transporten en de industrie. Daarbij spelen het volume en de vorm van gebouwen een belangrijke rol. Hoge gebouwen bieden namelijk een groter oppervlak voor de reflectie en absorptie van zonlicht, waardoor de opwarming van het stedelijk gebied toeneemt. Daarnaast kunnen hoge gebouwen de wind blokkeren. Hierdoor wordt de koeling van het gebied door convectie belemmerd.

Aanbod Urban Heat Island

Bij Actiflow kunnen we daglichtsimulaties combineren met CFD-windsimulaties van stedelijke gebieden. Hiermee kunnen we het UHI-effect in steden beoordelen en temperatuurverdeling en hotspots voorspellen, of juist de koelingseigenschappen van waterpartijen en bomen bepalen. Onze onderzoeken worden vaak door gemeentes gebruikt bij het (her)inrichten van de publieke ruimte.

Verspreiding van luchtverontreiniging

Luchtvervuiling is een van de grootste milieuproblemen van onze samenleving en kan een belangrijke invloed hebben op het stedelijk microklimaat. Het voorspellen van de microdispersie van verontreinigende stoffen en gassen (op stedelijke schaal of op bouwschaal) is een complex probleem, waarbij wind een belangrijke rol speelt.

Wij maken bij de beoordeling van de interactie tussen wind en gassen gebruik van geavanceerde computersimulaties. We kunnen niet alleen de verspreiding van giftige gassen in de stedelijke omgeving onderzoeken, maar ook de verspreiding van deeltjes rond fabrieken en de concentratie van uitlaatgassen op scheepsdekken en offshore-platforms. Op basis van onze simulaties adviseren we onze klanten hoe ze de luchtkwaliteit in buitenruimten kunnen verbeteren en hoe ze bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat vervuilende stoffen terechtkomen in HVAC-systemen van binnenruimtes.

Projecten – Stedelijk microklimaat