Stedelijk microklimaat

en “urban heat island” effect

Urban heat island analyse, bezonning en beschaduwing, natuurlijke ventilatie, oververhitting

Een urban heat island (UHI) is een stedelijk gebied dat aanzienlijk warmer is dan de omliggende landelijke gebieden als gevolg van menselijke activiteiten.

Oorzaken UHI

De belangrijkste oorzaken van het UHI-effect zijn de wijziging van landoppervlakten (bijvoorbeeld gebouwen, asfalt, enz.) en de afvalwarmte die wordt gegenereerd door energieverbruik in gebouwen, transporten en de industrie. Daarbij spelen het volume en de vorm van gebouwen een belangrijke rol. Hoge gebouwen bieden namelijk een groter oppervlak voor de reflectie en absorptie van zonlicht, waardoor de opwarming van het stedelijk gebied toeneemt. Daarnaast kunnen hoge gebouwen de wind blokkeren. Hierdoor wordt de koeling van het gebied door convectie belemmerd.

Aanbod Actiflow

Bij Actiflow kunnen we daglichtsimulaties combineren met CFD-windsimulaties van stedelijke gebieden. Hiermee kunnen we het UHI-effect in steden beoordelen en temperatuurverdeling en hotspots voorspellen, of juist de koelingseigenschappen van waterpartijen en bomen bepalen.