Analyse en advies

Onze bouwfysica adviseurs adviseren architecten, ontwikkelaars, gemeenten en ingenieurs over luchtstroming in en rond gebouwen, om het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid van een gebouw en zijn omgeving te verbeteren.

Gemeenten, eigenaren, werknemers en gebruikers eisen hogere normen voor hun gebouwen, wat resulteert in de volgende uitdagingen:

  • Toenemende vraag naar duurzame, gezonde en veilige gebouwen

  • Comfortabele publieke ruimten rondom (hoge) gebouwen, zonder excessieve windhinder

  • Strengere eisen op het gebied van energieprestaties, luchtkwaliteit en brandveiligheid van kantoorgebouwen, industriële faciliteiten, parkeergarages, datacenters en cleanrooms

  • Klimaatverandering  vraagt om veerkracht en slim ontwerp van steden

Met behulp van onze ervaring in vloeistof- en thermodynamica adviseren en ondersteunen we onze klanten bij het zo efficiënt mogelijk voldoen aan deze bouwkundige vereisten.

Onze projecten variëren van bouwcomponenten, specifieke ruimtes, grote productiehallen, complete gebouwen tot stedelijke gebieden en hele steden.

Overzicht van onze windstudies

Op onderstaande kaart ziet u een greep uit de windstudies die wij hebben uitgevoerd. Door in te zoomen gaat u naar de specificatie locatie en/of projecten.

Recente projecten – bouwfysica

Onze aanpak

Onze expertise is in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces in te zetten, maar in een vroeg stadium is onze impact het grootst.
Wij ontvangen van u een 3D CAD-model van bijvoorbeeld een (nieuw) gebouw, kamer, parkeerterrein, HVAC-systeem, enz. Als dit niet beschikbaar is, maken wij zelf aan de hand van 2D-tekeningen of andere informatie een 3D-model.

Op basis van de eerste simulatieresultaten geven we mogelijke problemen aan en stellen we oplossingen voor. Samen met u bespreken we vervolgens welke daarvan praktisch haalbaar zijn en welke vervolgsimulaties deze oplossingen kunnen valideren. Het uiteindelijke resultaat is een oplossing die voldoet aan alle eisen en normen, en die acceptabel is voor alle belanghebbenden.

CFD en meer

CFD (Computational Fluid Dynamics) is de tool die we vaak gebruiken om de luchtstroom in en rond gebouwen te visualiseren. Als CFD echter niet het meest (kosten) efficiënte hulpmiddel is om de vraag van onze klant te beantwoorden, kiezen we voor alternatieve methoden zoals windtunnelmetingen of andere simulatietechnieken.

Standaarden & normen

Onze simulaties worden uitgevoerd naar alle beschikbare standaarden en normen. In sommige gevallen nam Actiflow zelfs deel aan de ontwikkeling van de normen. We hebben meer dan 10 jaar ervaring. Onze simulatie-aanpak is dan ook gebaseerd op honderden projecten en voortdurende validatie-inspanningen.