Windbelasting

conform EN1991-1-4

Windstudie naar windbelasting op gebouwen.

De lokale windbelasting bepaalt voor een belangrijk deel de constructieve veiligheid van een gebouw en de sterkte van de gevel. In veel situaties gebruikt men relatief eenvoudige formules om deze belasting te bepalen. Maar er zijn incourante situaties denkbaar waarin deze formules te generiek en niet toereikend zijn. Zo zal een afwijkende gebouwvorm of een complexe omgeving al snel leiden tot een hogere windbelasting (druk of zuiging) dan de norm aangeeft.

Windbelasting conform EN1991-1-4

In dergelijke gevallen verzorgt Actiflow voor u de studie ter bepaling van de windbelasting conform EN1991-1-4. Deze studie vindt plaats in een windtunnel, waarin een maquette van uw gebouw en de omgeving staat. We bepalen de maximale winddruk of windzuiging op een groot aantal meetpunten op het gebouw en bij diverse windrichtingen. De resultaten leveren we op in de vorm van drukcoëfficiënten, als maximale en minimale ontwerp winddrukken of als netto gevelbelasting. Hiermee stemt u de constructieve veiligheid van uw gebouw af op de lokale omstandigheden.