Bezonningsonderzoek of bezonningsstudie

Een bezonningsonderzoek, ook wel bezonningsstudie genoemd, geeft inzicht in de schaduwvorming van een (nieuw) gebouw. Wij brengen voor u in kaart wat de invloed van het gebouw is op de bezonning, beschaduwing in de omgeving en daglichttoetreding van de nabijgelegen woningen.

Bezonningsonderzoek

Een nieuwbouwproject of een herontwikkeling, waarbij de bouwvolumes afwijken van de oude situatie, hebben vaak een impact op de bezonning en de daglichttoetreding van omliggende woningen. Zon- en daglicht zijn belangrijke parameters voor het welbevinden van mensen. In Engeland spreekt men daarom van het “Right of Light”. Het uitgangspunt is dat men recht heeft op een zeker minimum aan zon- en daglicht. Dit is internationaal ‘erkend’. Zon- en daglicht zijn van belang voor sfeer en stemming, voor het uitvoeren van de oogtaak en voor ieders gezondheid. Daarom hanteren gemeentes vaak strenge richtlijnen voor wat betreft het minimaal aantal bezonningsuren voor woningen.

Werkwijze bezonningsonderzoek

Het 3D model van de nieuwbouw en alle omliggende gebouwen vormt de basis van het bezonningsonderzoek. De precieze inhoud van een bezonningsonderzoek is afhankelijk van het gemeentelijk beleid. De meeste Nederlandse gemeentes hanteren de lichte TNO-norm die uitgaat van minimaal 2 bezonningsuren per dag in de periode tussen 19 februari en 21 oktober op de gevels van omliggende woningen (in het midden van de vensterbank van het raam van de woonkamer). In sommige gemeenten is het nodig om ook het zonlicht op balkons, terrassen en tuinen te beoordelen.

Ons bezonningsonderzoek maakt voor u de schaduwvorming van de nieuwbouw inzichtelijk. Dit vergelijken we met de bestaande of ‘oude’ situatie. Vervolgens berekenen onze experts het aantal directe bezonningsuren voor de gevels van de nabijgelegen woningen op de vereiste referentiedagen.

3D model van de nieuwbouw
3D model van de nieuwbouw bovenaanzicht

Bezonningsstudie in België

Voor projecten in België gelden vaak andere regels. Zo vragen sommige Belgische gemeentes (bijv. Antwerpen) om een berekening en beoordeling van het aantal bezonningsuren over een heel jaar (i.p.v. op enkele referentiedagen). Naast een bezonningsonderzoek vereisen zij ook een daglichtanalyse, waarbij de afscherming van de diffuse hemelkoepel inzichtelijk wordt gemaakt.

Resultaten bezonningsonderzoek

U ontvangt van ons een rapport met daarin de resultaten van de huidige en toekomstige situatie, weergegeven in afbeeldingen en in tabelvorm. In deze tabellen leest u het aantal bezonningsuren per dag op de gevels. Hiermee wordt getoetst of de situatie voldoet u aan de gemeentelijke vereisten.
Indien nodig adviseert Actiflow u over te nemen maatregelen om aan de beleidsregels kunt voldoen.

Wind- en bezonningsonderzoek

Als specialist in windonderzoek kunnen wij naast bezonning ook windhinder- en gevaar voor u in kaart brengen. Door zowel het bezonningsonderzoek als windonderzoek door ons te laten uitvoeren bespaart u niet alleen kosten, maar ontvangt u ook een complete advisering. Indien gewenst gaan we graag met u en met de gemeente in gesprek, zodat in onderling overleg een goede balans wordt gevonden tussen de verschillende bouwfysische aspecten van uw project.