Het belang van goed windonderzoek

Verstedelijking leidt vaak tot een toename van hoge gebouwen en deze gebouwen kunnen hoge windsnelheden op voetgangersniveau veroorzaken. Als zodanig vermindert hoogbouw het windcomfort voor voetgangers en de aantrekkelijkheid van een hele buurt. Het kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties, vooral voor ouderen of lichamelijk kwetsbare mensen. Daarom is het belangrijk om hoge windsnelheden in openbare ruimtes te verminderen. Windonderzoek geeft u inzicht in het lokale windklimaat en hoe u windhinder kunt voorkomen en het windcomfort kunt verbeteren.

Windonderzoek kan ook gebruikt worden bij de oplossing van een probleem, zoals de stijgende temperatuur in dichtbevolkte steden, het zogenaamde Urban Heat Island effect. Vooral ’s nachts hebben deze steden moeite om af te koelen. De warmte die zich overdag opstapelt, wordt namelijk opgevangen binnen de dichte bebouwing. Significant onderzoek naar deze kwestie is uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (Toparlar Y, Blocken B, Maiheu B, van Heijst GJF; 2017; Een overzicht van de CFD-analyse van het stedelijk microklimaat. Renewable and Sustainable Energy Reviews 80: 1613-1640). Onderzoek toont aan dat verhoogde temperaturen in steden leiden tot een verhoogde sterfte, vooral bij mensen ouder dan 65 jaar, als gevolg van cardiovasculaire en ademhalingsproblemen. In dit geval kan wind ingezet worden om straten te ventileren, warmte af te voeren en daarmee steden af te koelen.

Lees ook hoe Actiflow voor u het Urban Heat Island (UHI)-effect binnen uw stedelijk gebied kan beoordelen, temperatuurverdeling en hotspots  voorspellen, maar ook de koelingseigenschappen van waterpartijen en bomen bepalen. 

Richtlijnen windonderzoek

Het is dus belangrijk om bij stedenbouwkundige ontwikkelingen rekening te houden met wind. Bij Actiflow adviseren we overheden daarom als volgt:

  1. Beoordeel de impact die wind heeft op uw stad, maar kijk ook naar andere aspecten zoals zonwering, geluid, hitte-eilanden, mobiliteit, luchtvervuiling, etc.
  2. Bepaal de kritieke gebieden in de stad, en bedenk hoe de uitdagingen op grote schaal kunnen worden opgelost (bv. De stedelijke textuur ontsluiten of verdichten, parken of andere landschapselementen introduceren, de oriëntatie van belangrijke straten en gangen bepalen en aangeven waar hoogbouw is toegestaan, enz.)
  3. Bepaal welke kwaliteitsnormen u wilt behalen, afhankelijk van de lokale functie van de openbare ruimte.
  4. Vertaal de grootschalige oplossingen en kwaliteitseisen in praktische richtlijnen voor ontwikkelaars en architecten: welke bouwvolumes zijn toegestaan, oriëntatie van volumes, wat is de maximale bouwhoogte, waar komen entrees of private buitenruimtes, en kan men aantonen dat een gebouwontwerp aan de eisen voldoet.

Als er goede richtlijnen en regels zijn, kunnen ontwikkelaars en architecten gemakkelijk voor elk van hun conceptontwerpen controleren of ze wel of niet voldoen. Door tijdens het ontwerpproces windonderzoek te betrekken, is het mogelijk om lokale problemen in een vroege fase te signaleren en kan de impact van een ontwerp aanpassing eenvoudig worden ingeschat. Als het ontwerp van het gebouw is vastgesteld, kan een eindcontrole worden uitgevoerd om aan te tonen dat dit voldoet aan de normen die door de overheid zijn gesteld. Een mooi voorbeeld van deze aanpak is het Amstel III gebied, waar de gemeente richtlijnen en eisen formuleerde voor projectontwikkelaars.

Actiflow helpt u graag bij het bepalen welk type onderzoek wenselijk is. Ons aanbod varieert van Quickscan tot uitgebreide CFD windstudie.