Windturbine dynamica

Aerodynamische ontwikkeling van een windturbine blad

Deze Belgische windturbinefabrikant ontwikkelt en verkoopt middelgrote windturbines die robust, betrouwbaar, compact in transport en makkelijk op te zetten zijn. Eigenschappen die erg relevant zijn om energie te produceren in afgelegen gebieden.

Actiflow ontwikkelde het aerodynamica-onderdeel van een windturbineblad voor deze klant. De belangrijkste focus in een project als dit ligt op het dynamische gedrag van het blad. Met behulp van specifieke software (HAWC2) zijn de energieopbrengst en de belastingen op alle turbinecomponenten bij verschillende windcondities gesimuleerd. Naast het uitvoeren van de simulaties heeft Actiflow ook het model van de windturbine zelf verbeterd. De resultaten van deze simulaties werden gebruikt om het ontwerp van de windturbine te valideren en hielpen bij het maken van onderbouwde beslissingen tijdens de optimalisatiefase.