Project Description

Victoria Regina te Brussel

Victoria Regina is tussen 1974 en 1978 gebouwd als kantoor voor IBM. De kenmerkende gevel van het gebouw refereert duidelijk aan deze achtergrond. Het gebouw is gelegen in het Noordkwartier van Brussel grenzend aan de botanische tuinen.

De huidige eigenaar gaat het gebouw renoveren met behoud van de oude constructie, waarbij een nieuwe high-tech gevel wordt toegevoegd en het gebouw een gemengd gebruik zal kennen. Onderdeel van de renovatie is de toevoeging van een bar met buitenterras op het dak. Daarnaast komen er diverse nieuwe entrees op de beganegrond, welke een connectie tussen binnen en het publieke domein moeten maken.

Zowel de nieuwe gevel als het dakterras en de entrees worden beïnvloed door de wind. In het eerste geval is de winddruk van belang. Voor beide overige zones is men geïnteresseerd in een optimaal comfortniveau onder invloed van wind. Beide vraagstukken kennen een andere aanpak.

Victoria Regina is tussen 1974 en 1978 gebouwd als kantoor voor IBM. De kenmerkende gevel van het gebouw refereert duidelijk aan deze achtergrond. Het gebouw is gelegen in het Noordkwartier van Brussel grenzend aan de botanische tuinen.

De huidige eigenaar gaat het gebouw renoveren met behoud van de oude constructie, waarbij een nieuwe high-tech gevel wordt toegevoegd en het gebouw een gemengd gebruik zal kennen. Onderdeel van de renovatie is de toevoeging van een bar met buitenterras op het dak. Daarnaast komen er diverse nieuwe entrees op de beganegrond, welke een connectie tussen binnen en het publieke domein moeten maken.

Zowel de nieuwe gevel als het dakterras en de entrees worden beïnvloed door de wind. In het eerste geval is de winddruk van belang. Voor beide overige zones is men geïnteresseerd in een optimaal comfortniveau onder invloed van wind. Beide vraagstukken kennen een andere aanpak.

Winddrukken dienen conform de normstelling te worden bepaald in een windtunnel. Actiflow is gevraagd om deze windtunnelproeven uit te voeren. In dit geval is een schaalmodel, 1:250 opgesteld van Victoria Regina en de omgeving. Dit model is vervolgens uitgerust met 161 sensoren, waarmee de lokale drukken bij 36 windrichtingen zijn bepaald.

Daarnaast heeft Actiflow CFD-simulaties uitgevoerd teneinde het niveau van windcomfort te bepalen. In dit geval is gekozen voor een digitaal model in aanvulling op het windtunnelmodel, omdat het benodigde detailniveau niet in voldoende mate kan worden bereikt in een geschaald windtunnelmodel. CFD-modellen kunnen echter elk gewenst detailniveau hebben afhankelijk van de wens van de gebruiker.

De resultaten van de studie zijn door de opdrachtgever gebruikt om de constructieve analyse van de nieuwe gevel uit te voeren en hiermee sterkte te optimaliseren. Daarnaast zijn de aanbevelingen van Actiflow gebruikt om het ontwerp te optimaliseren in relatie tot het gewenste niveau van windcomfort.