Urban Interactive District, Amsterdam

Voor Urban Interactive District te Amsterdam heeft Actiflow onderzoek gedaan naar zowel de windbelasting op de gevel (windtunnel) als naar windhinder. 

Urban Interactive District omvat het ontwerp en de realisatie van vier bouwdelen op een braakliggend terrein naast de Johan Cruijff Arena en de AFAS Live. De vier bouwdelen omvatten een breed scala aan commerciële activiteiten (winkels, restaurants, theater, kantoren) en residentiële functies (appartementen en studentenwoningen). Dit project valt of staat met de beleving van de bezoeker. Een klein, doch niet onbelangrijk, onderdeel van deze beleving is de invloed van het windklimaat. Actiflow is in 2019 door Cauberg Huygen en in opdracht van ontwikkelcombinatie OMC gevraagd om het windklimaat te beschouwen en adviezen te geven om dit te optimaliseren.

Tezamen met de architecten van de diverse bouwdelen en de landschapsarchitect is het ontwerp geoptimaliseerd, waarbij een windklimaat is nagestreefd dat overeenkomt met de verwachte beleving van dit gebied. Hierbij is het bouwvolume geoptimaliseerd en zijn ondermeer luifels toegevoegd.

Aanvullend is een onderzoek uitgevoerd naar de windkrachten op de bouwdelen (structurele belasting en piekbelasting op de gevel-elementen). Door Actiflow zijn windtunnelmetingen opgezet en uitgevoerd. De constructeur heeft de resultaten gebruikt om het constructief ontwerp te vervolmaken.