The Miller

In opdracht van Vink Bouw is een theoretische molenbiotoopstudie uitgevoerd voor The Miller in Schiedam.

Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling hebben het initiatief genomen om nieuwbouwontwikkeling genaamd The Miller te Schiedam op te starten. Deze nieuwbouw is echter gelegen binnen de molenbiotoop van de nabijgelegen molen De Palmboom. In dit geval is het dan ook noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in het effect van de nieuwbouw op de potentiële windvang van de molen. Actiflow is gevraagd dit effect inzichtelijk te maken op basis van een theoretische molenbiotoopstudie.

In deze studie is gebruik gemaakt van de geometrie van de bestaande omgeving, de bijkomende nieuwbouw, de kenmerken van de molen en de lokale windstatistiek. Vervolgens is bepaald of de nieuwbouw de maximale bouwhoogte binnen de molenbiotoop overschrijdt. Dit is hier het geval. Daarna is bepaald wat theoretisch het maximale effect van de nieuwbouw kan zijn op de windvang van de molen. Hierbij wordt gekeken naar de sector binnen de windroos die de nieuwbouw inneemt (in dit geval minder dan 10⁰) en de hoeveelheid bruikbare wind die uit deze richting aan komt waaien (in dit geval minder dan 1%).

De studie laat dan ook op een relatief eenvoudige wijze zien dat het effect van de geplande nieuwbouw zeer beperkt is, ondanks dat deze binnen de molenbiotoop van de molen De Palmboom is gelegen en de maximale bouwhoogte overschrijdt.