Nieuwbouw Sigma locatie

Ingenieursbureau LBP | SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd om het windklimaat rondom de nieuwbouw te visualiseren.  

Stebru ontwikkelt, bouwt en levert gebouwenbeheer. Sleutel voor Stebru is de integrale en menselijke benadering van een opdracht. Dit was ook de aanpak voor de ontwikkeling van de Sigma-locatie.

De Sigma-locatie bevindt zich nabij het NS-station Den Haag HS. Het project bestaat uit de ontwikkeling van verschillende gekoppelde bouwvolumes met studentenflats, starterswoningen, commerciële ruimtes en een parkeergarage met meerdere verdiepingen. Het hoogste volume bereikt 76 m.

De integratie van nieuw gebouwd in een dicht stedelijk gebied kan leiden tot windstromingspatronen die als vervelend of gevaarlijk kunnen worden ervaren. Daarnaast zullen de nieuwe volumes op een relatief kleine afstand van een bestaande hoogbouw van ongeveer 137 m worden geplaatst. Dit zal een effect hebben op het windcomfort voor voetgangers en ook de windbelastingen op beide gebouwen.

Ingenieursbureau LBP | SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd om het windklimaat rond de nieuwbouw te visualiseren. Daarnaast gaf Actiflow inzicht in de windbelastingen op het gebouw om een schatting te maken van de krachten op de hoofddraagconstructie.

Het windonderzoek toonde het niveau van windhinder en windgevaar voor voetgangers. Deze analyse is uitgevoerd volgens de standaard NEN8100. Via de windstudie werd aangetoond dat de nieuwe bebouwing in het algemeen zorgt voor een verbetering van het windklimaat in dit stadsgebied. Er was echter nog een klein gebied aan één van de ingangen van de hoogbouw waar de windsnelheden hoger waren dan verwacht. Naar aanleiding van dit resultaat is er een kleine aanpassing aangebracht aan het ontwerp van het gebouw, waardoor de windhinder makkelijk kon worden opgelost.

De invloed van de aangrenzende hoogbouw op de windbelasting werd bepaald door de belastingscoëfficiënten af te leiden van de resulterende drukvelden. Deze coëfficiënten werden omgezet in windbelastingen met behulp van de geldige Eurocodes. Dit droeg bij aan de structurele veiligheid van het gebouw.

Dit gehele project toonde het belang aan om CFD simulaties in een vroeg stadium van de ontwerpfase in te zetten.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer