Ontwikkeling van de ICTroom IMD

Actiflow is gevraagd om het nieuwe concept te valideren aan de hand van verschillende CFD simulations. 

ICTroom is gespecialiseerd in het ontwerp en onderhoud van datacenters. Onderdeel van hun portfolio is de ICTroom Integrated Modular Datacentre of ICTroom IMD.

ICTroom IMD is een schaalbaar, duurzaam en gestandaardiseerd datacenter. Een standaard toolkit wordt meegeleverd om het datacenter uit verschillende modules samen te stellen. Ongeveer 80% van de componenten is vooraf ontworpen en kan vooraf worden gefabriceerd.

Een belangrijk onderdeel van de toolkit is het klimaatsysteem. Dit systeem moet de witte ruimtes voorzien van een voldoende hoeveelheid gekoelde lucht met de juiste relatieve vochtigheid. Actiflow werd gevraagd om verschillende CFD-simulaties uit te voeren om het nieuwe ontwerpconcept te valideren. Het doel was inzicht te geven in mogelijke risico’s met betrekking tot de luchtstroom en het optreden van hotspots in verschillende bedrijfsmodi. Meerdere randvoorwaarden werden aangepast om inzicht te krijgen in het effect van verschillende ICT-ladingen en noodscenario’s. De resultaten van de analyse werden door ICTroom gebruikt om het concept te verantwoorden.