Gare Maritime, Brussel

In opdracht van FPC Risk heeft Actiflow CFD simulaties uitgevoerd om de rook en warmte afvoer in kaart te brengen.

Gare Maritime maakt onderdeel uit van het gebied genaamd Tour & Taxis te Brussel, België. Aan het einde van de 19e eeuw is dit gebied ontwikkeld tot een industrieel complex voor de opslag en verwerking van goederen. Gare Maritime is het grootste bouwwerk op dit complex en omvat en hal met en vloeroppervlak van circa 35.000 m². Deze hal (ten tijde van de bouw, de grootste van Europa) werd initieel gebruikt voor het sorteren, verpakken, opslaan en de distributie van goederen.

Het gehele Tour & Taxis gebied is sinds begin deze eeuw onderhevig aan herontwikkeling. Hierbij wordt een mix van residentiële en commerciële functies toegevoegd. Dit gebeurt door het plaatsen van nieuwbouw, maar ook door het renoveren en restaureren van de bestaande gebouwen.

Bij de herontwikkeling van Gare Maritime wordt het gebouw allereerst gerestaureerd. Dit betreft in hoofdzaak de buitenschil van het gebouw. Aanvullend worden in de hal nieuwe bouwblokken geplaatst, zodat hiermee een overdekte stad wordt gecreëerd. In de bouwblokken worden functies geplaatst die bij een stad horen, zoals wonen, werken, recreëren, horeca en publieke functies.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Deze unieke overdekte stad zorgt ook voor enkele uitdagingen bij de technische uitwerking. Dit omvat onder andere de brandveiligheid en dan specifiek de afvoer van rook en warmte bij brand. FPC Risk is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van brandveiligheid en is voor dit project verantwoordelijk voor het brandconcept in Gare Maritime. Actiflow is door FPC Risk gevraagd om CFD-berekeningen uit te voeren om na te gaan of de afvoer van rook en warmte voldoende is om de veilige evacuatie te kunnen garanderen.

De enorme omvang van de ruimte in combinatie met relatief kleine openingen voor rookafvoer, een hoge brandlast, de invloed van wind en de duur van de brand leiden tot een uitdagend CFD-vraagstuk. Het rekenrooster voor de CFD-berekeningen bestaat uit circa 55.000.000 cellen, een zeer groot rooster voor dit type studies. Aanvullend dient er 25 minuten gesimuleerd te worden onder invloed van een hoge brandlast en diverse windrichtingen en windsnelheden. Dit leidt tot een zeer reken-intensief vraagstuk. Actiflow heeft dit vraagstuk efficiënt opgepakt door de inzet van ons eigen HPC-cluster en waar nodig is aanvullend externe rekencapaciteit ingekocht om een minimale doorlooptijd te kunnen hanteren.