Nieuwbouw BRIGHT

Actiflow heeft het windklimaat rondom het gebouw onderzocht en het comfortniveau geoptimaliseerd.

Stebru ontwikkelt, bouwt en beheert gebouwen. Stebru staat voor een integrale en menselijke benadering van een opdracht. Dit was ook de aanpak voor de ontwikkeling van BRIGHT in Rotterdam.

BRIGHT bevindt zich aan de André van der Louwbrug, heeft een vrij uitzicht op de Maas en heeft een hoogte van 70 m. Het gebouw bevat ongeveer 600 units voor studenten of starters. De begane grond beschikt over een restaurant en commerciële ruimtes en het dak is toegankelijk als het dakterras.

Deze ontwikkeling van hoogbouw in een dicht stedelijk gebied kan leiden tot windstromingspatronen die als hinderlijk of gevaarlijk kunnen worden ervaren. Daarbij staat het gebouw aan een open watermassa met wind uit de de meest voorkomende windrichingen. Dit zal van invloed zijn op zowel de beleving van het windklimaat door voetgangers en mensen die genieten van het dakterras, als op de windbelastingen op het gebouw.

Ingenieursbureau LBP|SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd om een windstudie uit te voeren, waarmee inzicht verkregen wordt in het windklimaat rondom het gebouw en het comfortniveau kan worden geoptimaliseerd. Ook zijn de windbelastingen op de gevel bepaald om een schatting te maken van de krachten op de hoofddraagconstructie.

Windcomfort

De windstudie toonde aan dat het niveau van windcomfort rond het gebouw vergelijkbaar is met de niveaus in de omliggende gebieden. De nabijheid van de Maas zorgt over het algemeen tot een gematigd windklimaat. Actiflow heeft de resultaten gebruikt om richtlijnen te geven met betrekking tot de locatie van toegangszones, zodat deze gebieden ook gebruikt kunnen worden tijdens harde wind. Speciale aandacht ging naar het dakterras. Deze lounge kan niet zonder meer worden gebruikt zonder maatregelen. Schermen, pergola’s en meubels kunnen de windstroom van de lounges afleiden of de windsnelheid voldoende verminderen om een comfortabel gebruik van dit gebied te garanderen.

Windbelasting

De windbelasting op de hoofddraagconstructie is bepaald door de belastingscoëfficiënten af te leiden van de resulterende drukvelden. Deze coëfficiënten werden omgezet in windbelastingen met behulp van geldige Eurocodes. Dit droeg bij aan de structurele veiligheid van het gebouw.

Deze windstudie gaf inzicht in de uiteenlopende impact van wind op de bruikbaarheid van nieuwe gebouwen. De resultaten werden ook gebruikt om lokale bewoners te informeren over het effect van het nieuwe gebouw om zo hun steun voor het project te vergroten.