Boorplatform Centrica, Noordzee

Visualisatie en optimalisatie HVAC systeem boorplatform

Iv-Oil & Gas maakt deel uit van de Iv-Group. Dit is een multidisciplinair ingenieursbureau met expertise op het gebied van industrie, infrastructuur, havens en de maritieme sector.

Iv-Oil & Gas is betrokken als technisch adviseur voor een van de platforms van Centrica. Na ingebruikname ontstond er een probleem met stank van dieselrook uit het HVAC-systeem. Een eerste inventarisatie op het platform toonde aan dat uitlaatgassen van sommige dieselgeneratoren door het HVAC-systeem werden aangezogen. Dit probleem was vooral aanwezig voor specifieke windrichtingen en windsnelheden.

Iv-Oil & Gas vroeg Actiflow om inzicht te geven in de oorzaak van het probleem en daarna maatregelen voor te stellen om de hinder te verminderen.

Iv-Oil & Gas maakt deel uit van de Iv-Group. Dit is een multidisciplinair ingenieursbureau met expertise op het gebied van industrie, infrastructuur, havens en de maritieme sector.

Iv-Oil & Gas is betrokken als technisch adviseur voor een van de platforms van Centrica. Na ingebruikname ontstond er een probleem met stank van dieselrook uit het HVAC-systeem. Een eerste inventarisatie op het platform toonde aan dat uitlaatgassen van sommige dieselgeneratoren door het HVAC-systeem werden aangezogen. Dit probleem was vooral aanwezig voor specifieke windrichtingen en windsnelheden.

Iv-Oil & Gas vroeg Actiflow om inzicht te geven in de oorzaak van het probleem en daarna maatregelen voor te stellen om de hinder te verminderen.

Actiflow maakte een 3Dmodel met alle grote structurele elementen op het boorplatform. Dit model bevatte ook specifieke details bij de inlaten van het HVAC-systeem en de uitlaten van de motoren en generatoren. Bij de simulaties zijn vervolgens de temperatuur van de uitlaatgassen en de aankomende wind meegenomen, terwijl ook rooktransport werd berekend. Deze simulaties hebben geleid tot visualisaties van de verspreiding van uitlaatgassen en tot een duidelijk begrip van de oorzaak van het probleem.

Actiflow heeft vervolgens geadviseerd over een aanpassing aan het HVAC-systeem op het platform waarmee de problemen flink verminderd zouden moeten worden. Deze aanbevelingen zijn vervolgens meegenomen in een revisie van het platform, waarbij ook de mogelijkheden in de praktijk zijn bekeken.