Avebe- chromatografie kolom

In opdracht van Avebe heeft Actiflow middels CFD simulaties de stroming in een chromatografie kolom inzichtelijk gemaakt.

Avebe is een coöperatie die wereldwijd producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassing in verschillende industrieën, zoals voeding, papier, bouw, textiel en kleefstoffen.

In samenwerking met onze partner Bodec is voor Avebe de stroming in een chromatografie kolom bekeken. In deze kolommen wordt het aardappelsap geleid voor het binden van eiwitten. Het is hierbij van belang dat de doorstroming zo uniform mogelijk is om een goede kwaliteit van het eindproduct te krijgen. Door middel van CFD-simulaties van de stroming door de kolom (in- en exclusief de adsorbentdeeltjes), is inzichtelijk gemaakt hoe ontwerpkeuzes van invloed zijn op de uniformiteit van de stroming. Hierbij konden de resultaten van de CFD-simulaties worden vergeleken met metingen uit de praktijk, zodat er vertrouwen was in de oplossing die met CFD werd gevonden. Daarnaast werden empirische relaties die door Bodec werden bepaald ook teruggevonden in de 3D CFD-simulaties.