Amstel III

Het Amstel III gebied

Amstel III is een gebied van circa 1 km² ten zuidoosten van Amsterdam centrum. Momenteel omvat het gebied voornamelijk kantoren. De algemene hoogte van de huidige gebouwen is ongeveer 25 m met voornamelijk vierkante bouwvolumes. De gemeente Amsterdam heeft de wens om dit gebied om te vormen tot een levendige stadswijk met gemengd residentieel, commercieel en recreatief gebruik. De gemeente Amsterdam wil hier tussen nu en 2027 ongeveer 5.000 nieuwe woningen realiseren. Daarbij zijn ook winkels en een comfortabele buitenruimte voorzien. Deze realisatie brengt hoogbouw met zich mee en een verdichting van de stedelijke structuur. De gemeente wilde daarom in een vroeg stadium weten of deze toename in bouwvolume zou leiden tot problemen met wind, geluid en schaduw. Hiertoe heeft ze Actiflow gevraagd om verschillende CFD-studies uit te voeren.

Een uniek project

In nauwe samenwerking met Cauberg Huygen is het gebied gesimuleerd en geanalyseerd, ten einde de gemeente te informeren en aanbevelingen te doen.

Amstel III is een uniek project. Enerzijds door de grootschaligheid en daarmee ook de omvang van de simulaties: 1 km² nieuwbouw en dus ongeveer 2,5 km² gemodelleerde gebouwen. Anderzijds door de combinatie van meerdere fysieke grootheden, zoals wind, geluid en bezonning. Daarnaast vonden de analyses plaats in de vroege planfase, waardoor investeerders tijdig geïnformeerd konden worden over de risico’s en mogelijkheden van een kavel. Een proces dat Actiflow voor grootschalige ontwikkelingen van harte aanbeveelt.