Almere Duin

In opdracht van ontwikkelaar Amvest is een windonderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van DUIN te Almere

DUIN omvat een nieuwe in aanbouw zijnde woonwijk gelegen aan de westzijde van Almere aan het IJmeer. Deze nieuwe woonwijk kent het unieke karakter van ligging in de duinen met bijbehorende stijl en gevoel. Een deel van de wijk omvat laagbouw in de vorm van deels geschakelde eengezinswoningen. Nabij het water verdicht de bebouwing en zijn een relatief groot aantal hogere woongebouwen opgenomen. Ook deze hogere gebouwen zijn gelegen in het glooiende duinlandschap.

Actiflow is door Amvest gevraagd om inzicht te geven in het lokale windklimaat, zodat het ontwerp van de nieuwbouw en het landschap geoptimaliseerd kunnen worden in functie van comfortabel gebruik. De locatie vraagt om een specifieke benadering. DUIN kent namelijk door haar ligging, opbouw en karakter een beleving die overeenkomt met een locatie aan de kust. Het windklimaat kent dan ook uitdagingen die gelijkaardig zijn: ongestoorde aanstromende wind over het IJmeer, hoogbouw op korte afstand van het water en de wens om langdurig comfortabel te kunnen wandelen, fietsen en verblijven op terrassen. Daarom zijn er bij de start van het windonderzoek prestatie-eisen opgesteld die overeenkomen met een windklimaat, zoals dit aan de kust verwacht mag worden: luwe zones waar langdurig comfortabel verblijven mogelijk is, gematigde zones waar men minder kritische activiteiten kan ondernemen, maar ook windrijke gebieden waar men uit kan waaien. Daarnaast was het belangrijk om de windluwe zones te markeren tpv de entrees van de woongebouwen.

Niet alleen de ligging, verschillende hoogtes van de bebouwing en de functionaliteit maken dit project bijzonder, maar ook de omvang van het gemodelleerde gebied. Zo heeft Actiflow bij dit windonderzoek een model opgesteld dat qua omvang zeer groot is, met een expliciet gemodelleerd gebied van ca. 1 km². Dit maakt het mogelijk om het windklimaat binnen geheel DUIN te beschouwen en het effect van wijzigingen op grote schaal te bepalen.

Onze wind-experts hebben het windklimaat inzichtelijk gemaakt op basis van een groot aantal varianten in geometrie van de gebouwen en optimalisaties in het landschap. Vervolgens hebben zij tezamen met het ontwerpteam van Amvest gezocht naar mogelijkheden om het windklimaat in overeenstemming te brengen met de prestatie-eisen.

Wilt u meer informatie over ons aanbod op het gebied van windonderzoek en hoe wij u kunnen helpen om het windklimaat in beeld te brengen en te verbeteren? Ga dan naar onze pagina over windhinder en windgevaar.