Overige sectoren

Turbines & ventilatoren, maritiem, HVAC systemen, industriële processen

Ons werkveld beperkt zich niet tot enkele sectoren of industrieën. Wij kunnen waarde toevoegen aan elke ontwikkeling op het gebied van vloeistofdynamica.

Een paar voorbeelden:

Ventilatoren en turbines

We analyseren en ontwerpen zowel axiaal als centrifugaal ventilatoren. Bij axiaal ventilatoren gaat het vaak om het ontwerp van de bladen geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing. Bij centrifugaal ventilatoren gaat het naast de schoepen ook om het ontwerp van de behuizing en de interactie tussen de schoepen en de behuizing. Ontwerp en optimalisatie gebeurt in eerste instantie aan de hand van CFD-simulaties waarmee we de luchtstroming zichtbaar maken. Indien mogelijk doen we ook metingen om ons ontwerp te valideren en kunnen we op een experimentele manier het ontwerp van de ventilator optimaliseren voor minimale geluidsproductie en trillingen.

Ook voor (wind)turbines werken we met name aan de aerodynamische vormgeving van de bladen. Onze ervaring reikt van kleine windturbines voor privégebruik tot grote Multi-megawatt machines met bladen van 100 meter lang.

Molenbiotoop

Als uitbreiding op onze windonderzoeken voor de openbare ruimte doen we ook onderzoek naar de invloed van bebouwing op de windvang van oude traditionele windmolens. Deze molens lagen vroeger in open terrein, maar door de toenemende bebouwing komen ze steeds vaker tussen andere gebouwen te liggen die een deel van de windvang wegnemen.

Bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen in de buurt van een oude windmolen is het daarom noodzakelijk om onderzoek te doen naar de molenbiotoop van de molen en daarmee naar de impact van de ontwikkeling op de windvang van de molen. Er bestaat een eenvoudige molenbiotoopformule die de maximale bouwhoogte aangeeft in de buurt van een molen. Zodra deze maximale bouwhoogte wordt overschreden, is er een onderzoek op basis van CFD-simulaties nodig om de precieze reductie van de windvang van de molen te berekenen. Op deze manier kunnen we er samen ervoor zorgen dat deze molens kunnen blijven functioneren.

Maritiem

In de maritieme sector werken we zowel aan het ontwerp van schepen als aan het analyseren van waterstomen in sluizen en havens. Wat schepen betreft doen we onderzoek naar verschillende aspecten, afhankelijk van het type schip. Naast de hydrodynamische vormgeving van de romp kijken we bijv. naar de verspreiding van uitlaatgassen rond het schip, naar de optimale werking van HVAC-systemen voor koeling of ventilatie van binnenruimtes of naar het risico dat het water in een jacuzzi op een luxe jacht gaat klotsen.

HVAC (heating, ventilation & air conditioning)

Als onderdeel van onze bouwfysica activiteiten doen we onderzoek naar de beste configuratie van een HVAC-systeem voor een specifieke ruimte, maar daarnaast werken we ook samen met fabrikanten aan de ontwikkeling van nieuwe HVAC-systemen voor meerdere toepassingen. Een HVAC-systeem bestaat in principe uit een behuizing met daarin een ventilator en een warmtewisselaar. Vaak is de uitdaging om de drukval over dit systeem te minimaliseren. De drukval wordt met name bepaald door de positionering van de onderdelen in de behuizing, de vormgeving van de behuizing, het luchtdebiet door het systeem en de locatie van de inlaat en uitlaat. Afhankelijk van de randvoorwaarden kunnen al deze aspecten worden geoptimaliseerd voor een minimale drukval en daarmee een minimaal energieverbruik.

Industriële processen

Binnen industriële processen spelen gas- en vloeistofstromen een grote rol. Denk maar aan de stroming van olie en gas door pijpleidingen of opslagtanks, het mixen van gassen of vloeistoffen, verbrandingsprocessen, enz. Het is zeer nuttig om inzicht te verkrijgen in de processen waarvan deze gas- en vloeistofstromen deel uitmaken. Daarmee kun je niet alleen de efficiëntie van het proces verhogen, maar ook bijvoorbeeld een hogere homogeniteit verkrijgen, de duur van het proces beter inschatten, of het energieverbruik van het proces reduceren.

Gas- en vloeistofstromen als onderdeel van industriële processen zijn erg complex om te modelleren. Vaak gaat het om verschillende stoffen, al dan niet in verschillende fasen, waarbij thermische effecten ook een rol kunnen spelen. Actiflow heeft jarenlange ervaring met het simuleren van multi-fase en multi-species stromingen, deeltjesstromen, meng- en filterprocessen, stroming door leidingen, enz.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem? Neem dan vrijblijvend CONTACT met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Projecten – overige sectoren