In rust vs. in bedrijf

Bij het laatste NVMM-symposium toonde onze collega Mike van der Heijden verschillende CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics) van operatiekamers. Deze simulaties toonden aan dat er een significant verschil is in luchtstroom en deeltjesdispersie tussen een operatiekamer ‘in rust’ en ‘in bedrijf’.

Het huidige ontwerpproces van een operatiekamer is echter voornamelijk gebaseerd op vereenvoudigde ontwerpprincipes en meetingen ‘in rust’. Er is nu dus aangetoond dat het luchtstroompatroon en de deeltjesverspreiding aanzienlijk worden beïnvloed door mensen, lichten en bijvoorbeeld instrumententafels.

Computional Fluid Dynamics

Computational fluid dynamics (CFD) doorbreekt de kloof tussen enerzijds de ontwerpfase van een operatiekamer, kalibratie, testen na bouw en anderszijds de werkelijke situatie in gebruik.

Als u meer informatie wilt over dit onderwerp, neem dan contact op met, reinier.maas@actiflow.com of bekijk de onderstaande presentatie.

AIRFLOW SIMULATIONS OF THE OR-DESIGN PRINCIPLES AND FAIRYTALES