Functioneel conceptontwikkeling

Ideeën genereren voor nieuwe producten of productverbeteringen, brainstormen, (3D) tekenen van nieuwe concepten, definiëren van een technische schets, validatie van concepten door middel van voorlopige berekeningen, simulaties en / of fysieke metingen, vergelijking van verschillende conceptuele oplossingen.

Met behulp van de inzichten uit de eerste analyse ontwikkelen we nieuwe of verbeterde concepten. Waarbij we het technische overzicht bepalen en mogelijke nieuwe componenten identificeren. De functionaliteit van de nieuwe concepten wordt getest door middel van initiële berekeningen of simulaties, maar ook initiële prototypen en testen (zie hieronder) kunnen deel uitmaken van deze fase. De conceptontwikkelingsfase eindigt meestal met de vergelijking van twee of meer concepten.

Onze projecten – conceptontwikkeling