Design engineering & optimalisatie

Conceptuele oplossingen, 3D CAD-ontwerp, meerdere ontwerp- en validatiefases met uitgebreide berekeningen, simulaties en prototyping en testen van concepten tot volledig functionele product, ontwerprecensies.

Tijdens het ontwerpen en optimaliseren van stroming gerelateerde producten maken we een 3S CAD-model van het conceptontwerp dat we daarna valideren door uitgebreide berekeningen en simulaties. Prototyping en testen van de oplossing kan ook een belangrijk onderdeel van dit werk zijn. Elke validatie zal opnieuw leiden tot nieuwe inzichten. Indien nodig zijn er meerdere rondes van verschillende iteraties van ontwerpen, CAD-tekening en validatie, totdat de resultaten overeenkomen met de vereisten en verwachtingen. Het definitieve ontwerp zal worden uitgewerkt in een volledig functioneel productontwerp dat zal worden gepresenteerd.

Onze projecten – Design engineering & optimalisatie