Quick scan

Windhinder en windgevaar

In een vroege ontwerpfase modelleren we zowel de nieuwbouw als de directe omgeving als eenvoudige volumes. We voeren vervolgens windsimulaties uit voor de meest dominante windrichtingen. Dit geeft een eerste inzicht in de optredende stromingsfenomenen en risico’s die er rondom uw nieuwbouwplan aanwezig zijn. Op basis van de resultaten ontvangt u van ons een notitie waarin we het risico op windhinder en windgevaar classificeren en ontwerp-alternatieven aandragen.

Deze quickscan voldoet niet aan de NEN8100:2006, maar is bedoeld om architecten en investeerders te adviseren in eventuele aanpassingen van hun plan in een vroege ontwerpfase.

Overig aanbod – windhinder en windgevaar

Expert opinion

Expert sessie

CFD windstudie

Masterclass