Masterclass

Windhinder en windgevaar

Dankzij een groot aantal windstudies en het voeren van ontelbare gesprekken met architecten, planologen, ingenieurs, gemeenten en investeerders heeft Actiflow een brede kennis van wind in de gebouwde omgeving.

Graag delen wij deze kennis, zodat alle betrokkenen in vroege ontwerpfase wind kunnen integreren in hun plannen. Deze kennisdeling geven wij vorm in een masterclass.

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wind in de stad: Hoe gedraagt wind zich rondom een gebouw en de bebouwde omgeving? Wat is het effect van hoogbouw en van groen in de stad? Wat is het effect van de vormgeving van uw gebouw op het lokale windklimaat?

  • Nationale norm NEN8100: U krijgt uitleg over de norm en de achtergrond van de norm. Begrippen als windhinder en windgevaar staan hierbij centraal. Maar ook de integratie van deze norm in gemeentelijk beleid en de verschillen tussen diverse gemeenten komen aan bod.

  • Windstudies: Hoe interpreteert u de resultaten van een windstudie op basis van simulaties, of een studie uitgevoerd in de windtunnel? Wat zijn de beperkingen van beide methoden? Wat betekenen de figuren die in een windstudie worden gepresenteerd?

  • Maatregelen: Hoe neemt u maatregelen om het windklimaat te optimaliseren? Wat is onze visie hierop en hoe integreert u dit in beleid of uw ontwerpvisie?

  • De relatie met overige thema’s in de stad: Wind is slechts één van de (fysische) aspecten die bij het ontwerp van de stad of een gebouw spelen. In de masterclass gaan wij in op de relatie tussen wind en overige thema’s, zoals het Urban Heat Island-effect, luchtkwaliteit, stedelijk groen, de hoogbouwtrend, bezonning, geluid, e.d.

Actiflow is voornemens om geregeld een masterclass te organiseren met open inschrijving. Het is echter ook mogelijk om een in-company masterclass te verzorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Overig aanbod – windhinder en windgevaar

Expert opinion

Expert sessie

Quick Scan

CFD windstudie