Expert opinion

Windhinder en windgevaar

In de vroege ontwerpfase bekijken onze experts de omgeving, het nieuwbouwplan en de lokale windstatistieken. Vervolgens maken zij op basis van hun kennis en ervaring een risico-inventarisatie. Hieruit komt naar voren of de kans op windhinder en windgevaar groot dan wel klein is, welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te beperken en of verdere studie noodzakelijk is.

Overig aanbod – windhinder en windgevaar

Expert sessie

Quick Scan

CFD windstudie

Masterclass