Windenergie

in de bebouwde omgeving

Onze windstudies geven inzicht in de effecten van wind in de bebouwde omgeving, van de invloed op windturbines tot een windmolenbiotoop.

Wind kan in de stedelijke omgeving een probleem zijn voor zowel comfort als veiligheid. Aan de andere kant speelt wind een cruciale rol bij de juiste plaatsing van bijvoorbeeld windturbines. Door optimaal gebruik te maken van de windstroming binnen het stedelijk gebied maximaliseer je de energieopbrengst en het rendement op de investering.

Wind kan in de stedelijke omgeving een probleem zijn voor zowel comfort als veiligheid. Aan de andere kant speelt wind een cruciale rol bij de juiste plaatsing van bijvoorbeeld windturbines. Door optimaal gebruik te maken van de windstroming binnen het stedelijk gebied maximaliseer je de energieopbrengst en het rendement op de investering.

In Nederland zijn ook historische windmolens onderworpen aan de interactie met stedelijke structuren. Zo kan de toevoeging van nieuwe (hoogbouw) gebouwen in de nabijheid van de molenbiotoop de werking en veiligheid van de windmolen ernstig belemmeren. Actiflow heeft voor verschillende gemeentes en moleneigenaren  windstudies uitgevoerd.

Onze diensten

Actiflow gebruikt geavanceerde computer simulaties om:

  • het windenergie potentieel in steden te bepalen

  • engineers en ontwerpers te helpen om de dimensie en plaatsing van windturbines te optimaliseren

  • de invloed van nieuwe gebouwen op de biotoop van historische windmolens te beoordelen en de verkorte (of verhoogde) bedrijfstijd van de rotoren te berekenen