Verspreiding van luchtverontreiniging

Voorspellen van dispersie van deeltjes en gassen, beoordeling van windeffecten, stedelijke omgeving, fabrieken, scheepsdekken, offshore-platforms

Luchtvervuiling is een van de grootste milieuproblemen van onze samenleving. Het voorspellen van de microdispersie van verontreinigende stoffen en gassen (dat wil zeggen op stedelijke of bouwschaal) is een complex probleem, waarbij wind een belangrijke rol speelt.

Wij maken bij de beoordeling van de interactie tussen wind en gassen gebruik van geavanceerde computersimulaties. We kunnen niet alleen de verspreiding van giftige gassen in de stedelijke omgeving onderzoeken, maar ook de verspreiding van deeltjes rond fabrieken en de concentratie van uitlaatgassen op scheepsdekken en offshore-platforms. Op basis van onze simulaties adviseren we onze klanten hoe ze de luchtkwaliteit in buitenruimten kunnen verbeteren en hoe ze kunnen voorkomen dat vervuilende stoffen terechtkomen in HVAC-systemen van binnenruimtes.

Wij maken bij de beoordeling van de interactie tussen wind en gassen gebruik van geavanceerde computersimulaties. We kunnen niet alleen de verspreiding van giftige gassen in de stedelijke omgeving onderzoeken, maar ook de verspreiding van deeltjes rond fabrieken en de concentratie van uitlaatgassen op scheepsdekken en offshore-platforms. Op basis van onze simulaties adviseren we onze klanten hoe ze de luchtkwaliteit in buitenruimten kunnen verbeteren en hoe ze kunnen voorkomen dat vervuilende stoffen terechtkomen in HVAC-systemen van binnenruimtes.

Projecten – Verspreiding van luchtverontreiniging