Industriële ruimtes

Verbeter binnenklimaat, ventilatie, koeling, filtratie van vervuiling/rook in industriële ruimtes met behulp van onze stromingssimulaties

Industriële ruimtes

In industriële gebouwen of ruimtes kan het binnenklimaat een grote invloed hebben op zowel mensen als productieprocessen. In sommige gevallen hebben specifieke productieprocessen zelfs een negatieve invloed op het binnenklimaat voor mensen. Slim gebruik van HVAC-systemen en filtersystemen is dan ook cruciaal om te zorgen voor acceptabele omstandigheden voor alle betrokken personen en processen.

Onze dienstverlening – Industriële ruimtes

  • Binnenklimaat

    Actiflow voert stromingssimulaties uit om de luchtstroom, temperatuurverdeling en de luchtkwaliteit in industriële gebouwen en ruimtes te visualiseren. Deze simulaties kunnen worden gebruikt voor een objectieve beoordeling van de werkomstandigheden en de werking van het HVAC- of filtersysteem. Indien nodig, adviseren wij u hoe het systeem moet worden gewijzigd om de omstandigheden te verbeteren.

  • Validatie HVAC- en filtersystemen

    Voor leveranciers van HVAC- en filtersystemen valideren wij de doeltreffendheid van hun producten in een specifieke omgeving.

  • Simulatie externe omgeving

    HVAC-systemen voor grote industriële gebouwen en ruimtes hebben meestal grote luchtbehandelingsunits (LBK) en koelmachines op daken of in de nabijheid van het gebouw. Deze staan in wisselwerking met de externe omgeving en daarom speelt wind een cruciale rol bij het bepalen van de prestaties van LBK’s en koelmachines. Bij Actiflow simuleren we het effect van wind en omgevingstemperatuur op de prestaties van HVAC-systemen. Met behulp van CFD-simulaties berekenen we de druk die wordt uitgeoefend door de wind op het gebouw en op verschillende apparaten. Daarbij stellen we vast of dit een positief of negatief effect heeft op het luchtbehandelingsproces. We bepalen ook of er zich ventilation short-circuiting phenomena voordoen tussen luchtinlaten en uitlaten van HVAC-systemen. Verder kunnen we slimme oplossingen voorstellen om dergelijke effecten te vermijden of te verminderen.

Onze projecten – industriële ruimtes