Automotive

Analyse en optimalisatie van externe aerodynamica en interne luchtstromen.

Als experts in vloeistofdynamica bieden we een scala aan diensten om voertuigen te ontwerpen met een optimale aerodynamica en luchtstroomregeling. Wij ondersteunen auto-, vrachtwagen- en busfabrikanten met zowel de externe aerodynamica, als de interne luchtstromen voor motorkoeling en cabine ventilatie. We helpen ook raceteams bij hun aerodynamische analyse om hun setup te bepalen. We werken niet alleen samen met fabrikanten die gespecialiseerde kennis op het gebied van aerodynamica missen, maar we werken ook samen met aerodynamica-teams van grote OEM’s die hun capaciteit op een flexibele manier wensen te vergroten.

Externe aerodynamica

Hoe groter de luchtweerstand, hoe groter het brandstofverbruik. Het is dan ook belangrijk om de externe aerodynamica van voertuigen te optimaliseren. Dit wordt ook ingegeven door de meest recente (Europese) regelgeving op het gebied van CO2-emmissies. Meestal kunnen kleine aanpassingen aan de vorm al leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de luchtweerstand.

Met behulp van CFD-stroomsimulaties analyseren we de aerodynamische prestaties van bestaande voertuigen of nieuwe voertuigontwerpen. Op basis van de simulatieresultaten brengen we in kaart waar luchtweerstand ontstaat en geven we suggesties voor verbeteringen. Vervolgens valideren we de realistische verbeteringen met nieuwe stroomsimulaties. Onze experts optimaliseren niet alleen conceptuele ontwerpen in een vroeg stadium, maar maken ook gedetailleerde stroomoptimalisaties in de engineering fase. Wij houden rekening met de wensen en zorgen van uw ontwerpafdeling, en de beperkingen die de productie met zich meebrengen. Waar mogelijk valideren we onze ontwerpen en aanbevelingen door middel van testen op de weg (bijv. uitlooptesten).

automotive externe aerodynamica

Interne luchtstroming

Naast de externe aerodynamica is ook de luchtstroming in het voertuig relevant. De interne luchtstroming kan worden onderverdeeld in 2 categorieën: (1) interne kanaalstromen voor motorkoeling of koeling van airconditioning units, en (2) de luchtstroom in de cabine.

Interne kanaalstromen

De interne kanaalstromen hebben een aanzienlijke invloed op de totale luchtweerstand van het voertuig en moeten daarom samen met de externe aerodynamica van de carrosserie worden beschouwd. Bovendien kan de uniformiteit van de kanaalstromen de warmteoverdracht in koelers of HVAC-systemen beïnvloeden. Actiflow kan u een goede efficiëntie van deze systemen garanderen door de juiste stromingsanalyse uit te voeren en geoptimaliseerde ontwerpen voor te stellen.

Luchtstroom in de cabine

De luchtstroom in de cabine is relevant voor het comfort en de gezondheid van de passagiers. Interne ventilatie in bussen is bijvoorbeeld belangrijk om het risico op verspreiding van deeltjes zoals virussen te minimaliseren. Optimalisatie van ventilatiesystemen en het minimaliseren van hun energieverbruik is nog belangrijker voor elektrische voertuigen, waarvoor de energiebalans het meest kritisch is. Ook hier bestuderen we de stromingseffecten, het rendement en het energieverbruik van ventilatiesystemen door middel van CFD computersimulaties. Op basis van de resultaten formuleren we conclusies en aanbevelingen en stellen we nieuwe ontwerpen voor die we vervolgens valideren met nieuwe stromingssimulaties.

Neem CONTACT met ons op voor meer informatie.

Interne luchtstroming

Naast de externe aerodynamica is ook de luchtstroming in het voertuig relevant. De interne luchtstroming kan worden onderverdeeld in 2 categorieën: (1) interne kanaalstromen voor motorkoeling of koeling van airconditioning units, en (2) de luchtstroom in de cabine.

Interne kanaalstromen

De interne kanaalstromen hebben een aanzienlijke invloed op de totale luchtweerstand van het voertuig en moeten daarom samen met de externe aerodynamica van de carrosserie worden beschouwd. Bovendien kan de uniformiteit van de kanaalstromen de warmteoverdracht in koelers of HVAC-systemen beïnvloeden. Actiflow kan u een goede efficiëntie van deze systemen garanderen door de juiste stromingsanalyse uit te voeren en geoptimaliseerde ontwerpen voor te stellen.

Luchtstroom in de cabine

De luchtstroom in de cabine is relevant voor het comfort en de gezondheid van de passagiers. Interne ventilatie in bussen is bijvoorbeeld belangrijk om het risico op verspreiding van deeltjes zoals virussen te minimaliseren. Optimalisatie van ventilatiesystemen en het minimaliseren van hun energieverbruik is nog belangrijker voor elektrische voertuigen, waarvoor de energiebalans het meest kritisch is. Ook hier bestuderen we de stromingseffecten, het rendement en het energieverbruik van ventilatiesystemen door middel van CFD computersimulaties. Op basis van de resultaten formuleren we conclusies en aanbevelingen en stellen we nieuwe ontwerpen voor die we valideren door nieuwe stromingssimulaties.

Neem CONTACT met ons op voor meer informatie.

Onze automotive projecten