Masterclass

Wind comfort

Thanks to a large number of wind studies and conducting countless conversations with architects, planners, engineers, municipalities and investors, Actiflow has a broad knowledge of wind in the built environment.

We would like to share this knowledge, so that everyone involved can integrate wind into their plans in the early design phase. Therefore, we offer you a masterclass.

Actiflow intends to regularly organize a masterclass with open registration.
However, it is also possible to provide an in-company masterclass. For more information, please contact us.

In this masterclass the following topics are discussed:

  • Wind in de stad: Hoe gedraagt wind zich rondom een gebouw en de bebouwde omgeving? Wat is het effect van hoogbouw en van groen in de stad? Wat is het effect van de vormgeving van uw gebouw op het lokale windklimaat?

  • Nationale norm NEN8100: U krijgt uitleg over de norm en de achtergrond van de norm. Begrippen als windhinder en windgevaar staan hierbij centraal. Maar ook de integratie van deze norm in gemeentelijk beleid en de verschillen tussen diverse gemeenten komen aan bod.

  • Windstudies: Hoe interpreteert u de resultaten van een windstudie op basis van simulaties, of een studie uitgevoerd in de windtunnel? Wat zijn de beperkingen van beide methoden? Wat betekenen de figuren die in een windstudie worden gepresenteerd?

  • Maatregelen: Hoe neemt u maatregelen om het windklimaat te optimaliseren? Wat is onze visie hierop en hoe integreert u dit in beleid of uw ontwerpvisie?

  • De relatie met overige thema’s in de stad: Wind is slechts één van de (fysische) aspecten die bij het ontwerp van de stad of een gebouw spelen. In de masterclass gaan wij in op de relatie tussen wind en overige thema’s, zoals het Urban Heat Island-effect, luchtkwaliteit, stedelijk groen, de hoogbouwtrend, bezonning, geluid, e.d.

Other services – Wind comfort

CFD Wind study

Quick scan

Expert session

Expert opinion